Deutsch English Polski

Strona internetowa:


Odpowiedzialność za treść:

KBD GmbH (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Doradztwo Marketingowe i Dystrybucja w Przedsiębiorstwie)

Keiserstrasse 35

D-69469 Weinheim


Tel.: +49-6201-590065

Fax: +49-6201-590066


info@dermalux.de


Dyrektor generalny: Karin Bartling-Dudziak

Siedziba: Weinheim

RHB: 432482 - Sąd rejonowy Mannheim

Nr id. działalności: DE 198 402 767


(c) Copyright:

KBD Communication Services, Weinheim

Linki do obcych internetowych:


Niniejsza strona internetowa zawiera Linki innych oferentów, na których widnieją również informacje KBD GmbH. Treści obce zawarte na nich nie są kontrolowane przez KBD GmbH.


KBD GmbH nie jest odpowiedzialna za zawartość i jakość informacji zawartych na innych linkach, których sama nie jest autorem i nie ma niestety możliwości automatycznego zablokowania linku z niewłaściwą treścią.


Wszystkie dane zawarte w naszej ofercie, na naszej stronie internetowej zostały gruntownie sprawdzone. Dołożymy wszelkich starań, aby ofertę naszą stale rozszerzać i aktualizować. Jednakże gwarancji co do zupełności, poprawności czy ostatniej aktualizacji nie możemy zapewnić.


(c) Copyright (Prawa autorskie):

KBD GmbH, Weinheim

Wszelkie prawa zastrzeżone .


KBD GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Doradztwo Marketingowe i Dystrybucja w Przedsiębiorstwie

Keiserstrasse 35

D-69469 Weinheim


Tel.: +49-6201-590065

Fax: +49-6201-590066


info@dermalux.de